Socialstyrelsen kritiserar sjukhus

DANDERYD En kvinna som genomgått en knäoperation med titthålskirurgi på en klinik tillhörande Danderyds sjukhus, drabbades av blodpropp i ett ben. Trots att hon vid en tidigare knäoperation drabbats av blodpropp i ett ben och hade påpekat detta inför operationen, fick hon ingen blodproppsförebyggande behandling.

Kvinnan anmälde händelsen till Socialstyrelsen som konstaterar att det finns brister i dokumentationen i patientjournalen och att patienten inte blev tillräckligt informerad och delaktig i vården på sjukhuset.