Socialtjänsten beställer 32 nya platser för ensamkommande flyktingbarn

Flyktingtrycket gör att socialförvaltningen i Haninge gjort en investeringsbeställning på ytterligare 32 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunen vill ha svar och kostnadsförslag önskas snarast möjligt.

Beställningsskrivelsen är undertecknad av socialchef, det kommunala fastighetsbolaget Tornbergets vd samt Haninges lokalförsörjningschef.

Fyra tänkbara platser pekas ut i handlingarna.

Huset ska vara en modulbyggnad i två plan, med 16 boenderum per plan. Rummen ska vara åtta-nio kvadratmeter stora, och utanför ska det finnas sex till åtta parkeringsplatser.

– Man tar fram en kostnadskalkyl på några adresser för att vi ska kunna ta ställning till om det är möjliga boenden för ensamkommande ungdomar. Jag har inte fått något svar på detta ännu, säger socialchef Siw Lideståhl, som tror att boendet kan stå färdigt till våren.