Min lokala hjälte

Socialtjänsten får kritik för brister

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR Socialstyrelsen har funnit brister vid socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms kommun.

Det handlar bland annat om att det har saknats besluts­motiveringar till beslut om omplacering enligt LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Totalt handlar det om tre punkter som måste åtgärdas och redovisas senast den 30 april, enligt Socialstyrelsens beslut.

Bristerna hos socialtjänsten upptäcktes i en granskning i oktober som Socialstyrelsen inledde efter en anmälan hade kommit in.