Socialtjänsten har ansökt om pengar

Rättelse Socialtjänsten i Sollentuna har inte fått 130 000 kronor av Socialstyrelsen för att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld, våldsutsatta kvinnor och våldsutövare, som Lokaltidningen Mitt i skrev i förra veckans tidning.

Socialtjänsten har ansökt om bidrag, men det är ännu inte klart att de får pengarna.

Vi beklagar misstaget.