Socialtjänsten lämnade ut hemlig info om pojke

BROMMA När en Brommamamma begärde ut information gällande sin son, lämnade socialtjänsten ut sekretess­belagd information om en annan pojke med samma förnamn. Socialtjänsten har nu gjort en lex Sarah-anmälan. Där framgår det att socialtjänsten i Bromma ska se över sina rutiner gällande utlämnande av allmän handling och hur kommunikationen av löpande information ska se ut.