ANNONS

Socialtjänsten skär ned – 15 miljoner sparas

Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande i Haninge.
Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande i Haninge.
Petri Salonen (C).
Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande i Haninge.
Socialtjänsten går mot underskott på 16 miljoner kronor trots flera nedskärningar.
Socialtjänsten i Haninge behöver snabbt spara in 15 miljoner kronor.
Haninges socialtjänst tvärvänder – och skär ned med 15 miljoner till följd av kraftigt ökande kostnader. Totalt behöver man stöttas upp med 32 miljoner och reserverar därför ytterligare 15 miljoner från fullmäktiges reserv. "Jag kan bara konstatera att vi har en väldigt prekär situation", säger socialnämndens ordförande Petri Salonen (C).
ANNONS

Det var flera tunga besked som kom ut från socialnämndens möte på tisdagskvällen:

✔️ Föreningsbidragen skärs ned med 1,3 miljoner kronor.

✔️ En enhetschef slopas, handläggningen av försörjningsstöd automatiseras och en av tjänsterna som behandlare på Haninges missbruksvård tas bort

✔️ Socialtjänstens förebyggandejobb med barn och unga skärs ned med 1,5 miljon kronor.

✔️ De boende på Västerhaninge stödboende tappar sina enkelrum

✔️ Öppenvårdsmottagningen Mini-Marias lokaler i Handen minskas

✔️  ”Återhållsamhet” införs vid placeringsbeslut.

Socialnämndens politiker beslutade alltså om ett inriktningsbeslut där ett 30-tal åtgärder ska genomföras för att snabbt ta tillbaka det väntande underskottet på drygt 18 miljoner kronor, samt ta höjd för den ytterligare negativa nettorisken socialtjänsten har på 15 miljoner.

Prognoserna har slagit kraftigt fel inför året, och socialtjänsten behöver totalt stöttas upp med 32 miljoner.

Nedskärningarna i sig väntas spara 15 miljoner vilket skulle rädda nästan hela underskottet. För den tillkommande negativa nettorisken på 15 miljoner, alltså ett bokslut med 15 miljoner i underskott trots nedskärningarna, reserveras 15 miljoner från kommunfullmäktigereserven.

– Vi ser direkt hur behovet att hjälpa ökar i takt med att Haninge växer. Till exempel ökar 
antalet barn utsatta för våld i nära relation i Haninge, säger Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande.

Så sent som i mars sade er socialchef Siw Lideståhl att kommunen kunde parera kostnaderna utan nedskärningar?

– Vi såg i mars att året såg mycket tyngre ut än vi hade hoppats på. Vi behövde besluta om denna inriktning, säger Petri Salonen.

Vänsterpartiet, som har en ersättarplats i nämnden, är emot nedskärningarna och ska lämna in ett yttrande om det.

Socialnämnden har varit oeniga i frågan det senaste året, men landade alltså gemensamt i nedskärningarna, även om L, KD och SD ville utvärdera åtgärderna först.

– Signalen med din nyhet blir att folk kommer uppleva enorma nedskärningar inom Haninges socialtjänst. Men detta handlar inte om nedskärningar, detta handlar om att vi behöver göra de saker vi är tvungna till sett till behoven, säger Petri Salonen.

ANNONS