Socialtjänsten missade misshandlat barn

Attackerna mot socialtjänsten har försvårat för myndigheten. Men problemen började tidigare än så.
Attackerna mot socialtjänsten har försvårat för myndigheten. Men problemen började tidigare än så.
Brandattackerna skedde på flera platser. Här en brand mot ett kontor i Tumba.
Brandattackerna skedde på flera platser. Här en brand mot ett kontor i Tumba.
Socialtjänsten i Tullinge missade en anmälan om två barn som misshandlades.

I en vecka låg anmälan i ett postfack medan våldet mot barnen kunde fortgå.

Barnen omhändertogs omedelbart när socialtjänsten upptäckte misstaget. Ett av barnen berättade också om allvarligt våld som även riktades mot hens lillasyster.

Socialtjänsten på Botkyrka kommun lex sarah-anmälde sig själv tidigare i månaden. Enligt anmälan berodde misstaget på bristande rutiner eller bristande kännedom om rutiner.

Socialchefen Marie Lundqvist utesluter inte att misstaget kan ha begåtts i kölvattnet av de brandattacker socialtjänsten varit utsatt för under förra året – något SVT:s lokala nyheter var först med att berätta om. Sedan fick även Mitt i Botkyrka Salem förklaringen att misstaget kan ha ett samband med brandattackerna.

– Flera mår dåligt och har mått dåligt. Folk har slutat och varit sjuka. Det gör att de som jobbar kvar är mer pressade, säger hon.

Utredningsenheten för barn och unga har dock även före bränderna haft stora problem med folk som slutat och med höga sjuktal. Enligt en rapport i socialnämnden i höstas hade hälften av personalen i en av utredningsgrupperna jobbat mindre än ett år som utredare.

Samma rapport visar också på en arbetsbelastning som är mycket högre i dag än vad den var för några år sedan. Socialtjänsten har alltså haft problem med folk som slutar, hög sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning även innan brandattentaten.

Varför nämner du inte de här strukturproblemen när det gäller folk som slutar och sjukfrånvaron?

– Reportern frågade inte om det, och jag tänkte heller inte på det, säger Marie Lundqvist.

Socialchefen medger dock att detta är relevant i sammanhanget, men berättar att socialtjänsten i Hallunda haft mindre problem med folk som slutar det senaste året än den i Tullinge. Enligt Marie Lundqvist ser det ut som att åtgärder ledningen vidtagit för att förbättra arbetssituationen för de anställda hjälpt. Men i Tullinge har det varit fortsatt problematiskt. Och det tror Marie Lundqvist att beror på just brandattackerna.

– I Hallunda mår personalen bättre, säger hon.

Hon ser dock situationen för socialtjänsten i stort som problematisk framöver. Det är svårt att få tag på personal.

– Vi befinner oss i en nationell kris. Det är för få socialsekreterare som utbildas och utbildningen förbereder heller inte för jobbet som väntar, utan är ofta mer forskningsinriktad. Många blir tagna på sängen när de kommer ut i tjänst.

Hon kritiserar också de höga kraven på dokumentation – något hon tycker att socialsekreterarna får lägga för mycket tid på.

– Vi dokumenterar nästan mer för vår egen skull för att klara inspektionerna som IVO (Inspektion för vård och omsorg) gör än för brukarnas skull.

Är hanteringen av era ärenden i Botkyrka rättsäker i dag?

– Ja, än så länge är den det. Enskilda misstag kan alltid ske. Men socialtjänsten är i kris.

Fakta

Krisen för socialtjänsten

Mellan 2009 och augusti 2015 ökade antalet antalet inledda utredningar för utredningsenheten för barn och unga med 100 procent.

Största delen av ökningen skedde mellan 2011 och 2015. Men antalet anställda har inte växt i samma takt.

Jämfört med 2011 hade de anställda 52 procent fler ärenden att hantera än tidigare.

Rapporten har plockat fram en utredargrupp som visar på det svåra läget: ”2011 hade den genomsnittliga socialsekreteraren tagit sin examen för 7,5 år sedan och hade jobbat i Botkyrka på utredningsenheten i 5,5 år. Hon var 44 år gammal.”

Fyra år senare är läget ett helt annat: ”2015 var genomsnittet för en socialsekreterare 3,5 år sedan examensår och hon hade jobbat som utredare i Botkyrka i 2 år. Halva arbetsgruppen hade 1 år eller mindre tid som utredare i Botkyrka kommun. 2011 var den siffran 0.”

Källa: Botkyrka kommun