ANNONS

Socialtjänsten väntas gå back 13 miljoner

Siw Lideståhl, chef för socialförvaltningen i Haninge kommun.
Siw Lideståhl, chef för socialförvaltningen i Haninge kommun.
Socialnämnden i Haninge gjorde ett negativt resultat 2017.
Prognosen för 2018 följer i samma spår.
– Vi kan parera dessa kostnader utan att göra några nedskärningar, säger socialchef Siw Lidesthål.
ANNONS

Socialnämnden gjorde ett underskott på 5 miljoner kronor för 2017. Prognosen för 2018 följer i samma spår. Det negativa resultatet ser just nu ut att landa på 13 miljoner kronor.

– Vi arbetar med utsatta grupper och människor som behöver stöd i olika perioder i livet vilket gör att kostnaderna också varierar över året. Det handlar nu till största del om försörjningsstöd och stöd till utsatta ungdomar. Prognosen på minus 13,1 miljoner kronor är mycket osäker så här tidigt på året, säger socialchef Siw Lideståhl.

2017 hade socialnämnden en budget på 853,8 miljoner kronor. 2018 ligger den på 875,5 miljoner. Siw Lideståhl berättar att man kommer att följa upp den negativa prognosen under året. Man har en förhoppning i att få balans i ekonomin utan att ändra i grundupplägget, menar hon.

– Vi har höga ambitioner med vår verksamhet och vi har nyligen fått resultatet av den brukarundersökning som genomfördes under 2017. Där ser vi exempelvis att 87 procent är nöjda med stödet från oss, jämfört med 79 procent 2016. Vi återkommer gärna till brukarundersökningen vid ett senare tillfälle.

Nedskärningar inte nödvändigt

Siw Lideståhl framhåller att Haninge kommuns övergripande budget ser bra ut och därför är det i nuläget inte aktuellt med några nedskärningar, trots budgetunderskotten.

 – Vi har gått med ett överskott på totalen vilket gör att vi kan parera dessa kostnader utan att göra några nedskärningar. Vi kommer att balansera detta under året, säger Siw Lideståhl.

ANNONS