Socialtjänsten ska bli bättre

TYRESÖ/NACKA Tyresö är en av 50-talet kommuner som ska delta i ett arbete med att förbättra socialtjänsten så att barn och unga får det stöd de behöver.

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve besökte Tyresö i torsdags. Fram till april 2017 ska hon besöka minst 52 kommuner. Kommunerna rekommenderas att ta fram en handlingsplan för hur den sociala barn- och ungdomsvården ska förbättras. Vid ett andra besök ska planen följas upp.

Samordnarens samarbete med kommunerna ska resultera i en rapport om hur socialtjänsten ska fungera på bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.