Socialtjänstens bemötande kritiseras

Täby Inspektionen för vård och omsorg har utrett ett ärende i Täby där en person klagat på socialtjänstens bemötande.

Personen har pekat på en rad brister, bland annat att det är för många deltagare på möten, handläggares dåliga kompetens och brist på helhetssyn.

Socialnämnden svarade med att klaga på personens förmåga att dyka upp på möten och dennes låga ­motivation.

Inspektionsmyndigheten konstaterar att det inte är bra att skuldbelägga någon och att arbetsledningen på socialtjänsten i Täby kan behöva uppmärksamma sitt bemötande i kommande kvalitetsarbete.