ANNONS

Socialtjänstens webbtjänst anmäls

Försvunna utredningar. Felregistrerade datum. Dubbla anteckningar.

Socialtjänstens nya dokumentationssystem har fungerat långtifrån perfekt.

Nu anmäler Nacka kommun systemet.
ANNONS

I fjol köpte socialförvaltningen in dokumentationssystemet Pulsen combine, en webbtjänst som används till att dokumentera alla utredningar inom kommunens socialförvaltning.

Systemet ska underlätta att utredningar görs på ett rättssäkert sätt. Verkligheten har blivit en annan.

Enligt kommunens lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, finns flera brister i Pulsen combine. Bland annat försvinner utredningar, anteckningar dubbleras och datum felregistreras.

Enligt Eva Britt Lönnback Yilmer, kvalitetsutvecklare i Nacka kommun, har hittills ingen enskild Nackabo drabbats av bristerna.

– Men det finns en risk för att något kan inträffa. Vi har kommit fram till att det finns barnsjukdomar som behöver rättas till.

Enligt Lönnback Yilmer använder sig fler kommuner än Nacka av webbtjänsten, men Nacka är först med att anmäla den till IVO.

Andreas Falk (S), ledamot i socialnämnden, säger att hans parti vill ha kvar webbtjänsten men att bristerna måste rättas till.

– Införandet av tjänsten har gått ganska dåligt. Kostnader skenar, och det tillförs hela tiden mer pengar.

Helene Skantze (M), ordförande i nämnden, ser också allvarligt på bristerna men vill också hon ha kvar webbtjänsten.

ANNONS

– Det är ett nytt arbetssätt, det är väldigt viktigt att det får ta den tid det tar.

Lokaltidningen Mitt i har sökt leverantören av webbtjänsten Pulsen combine för en kommentar, utan framgång.

Fakta

Lång rad med brister

Journalanteckningar fick felregistrerade datum.

Anteckningar dubblerades.

Utredning försvann.

Faktura skickades fel.

Beställning av trygghetslarm blev liggande.

Inget felmeddelande kom upp när fel personnummer skrev in i webbtjänsten.

Beställning skickades fel.

Källa: Nacka kommun