Sockenvägen ska bli cykelvänligare

Enskede På Sockenvägen, mellan Handelsvägen och Nynäsvägen, vill trafikkontoret bygga en ny cykelbana.

Ett av förslagen är att bygga cykelbanor i den gröna kilen som ligger mellan körbanorna – så att cyklisterna får rulla ostört, helt separerade från bil- och gångtrafik.

Ett annat är att ta bort möjligheten att parkera längs vägen för att cykelbanan ska kunna gå längs bilvägen istället.

Enligt trafikpolisen i söderort ökar antalet olyckor på cykel hela tiden. Att ha cykeltrafiken på en särskild bana är säkrare än att cykla i blandad trafik och skulle minska antalet olyckor, tror trafikpolisen.