Visionsbild av radhusen.
Visionsbild av radhusen.

Söder kan få 17 stadsradhus

Nyheter 

Stockholms stad har stora planer för backen mellan nedre och övre Lundagatan. Där vill staden bygga 17 radhus i tre våningar.

Stadsradhus kan bli ett framtida alternativ för de som söker större bostad men inte vill flytta utanför tullarna.  Nu planerar nämligen Stockholms stad 17 radhus med bostadsrätter på Lundagatan på Södermalm.

I dag består Lundagatans ena sida av två gator med en brant slänt som delar gatan. På slänten är det endast en trappa,  en elnätstation och en pumpstation. Det är byggnadsfirman Erik Wallin AB som har fått en markanvisning för att bygga de 17 stadsradhusen i branten. Husen blir i tre våningar i suterrängläge med terrass på översta planet, men staden ska utreda möjligheten att öka variationen med blandade lägenhetsstorlekar.

Hotar kulturhistoriska värden

Enligt stadsbyggnadskontoret blir stadsradhusen ”ett karaktärsfullt tillägg med en livfullhet i former och rumslighet”. Men stadsmuseet bedömer att projektet inte är genomförbart utan att kulturhistoriska, planhistoriska och samhällshistoriska värden skadas. I närheten finns det första exemplet på bostäder i funktionalistisk stil i staden, från 1930. Dessa byggnader är blåmarkerade, det vill säga av byggnadsminnesklass.

Vid nästa stadsbyggnadsnämndsmöte väntas beslut om att planarbetet ska påbörjas. Sedan ska detaljplanen ut på samråd och granskning, den kommer inte att antas innan början av 2018.


Läs mer om radhus i innerstan:

Fler nyheter från Stockholm

Kultur

Snart utses Huddinges bästa poeter

Nyheter

Katten Abbey hemma efter den hemska branden

Nyheter

Migrationsverket: Vi kommenterar inga datum

Anders Nicolaysen, it-värd på Skärholmens bibliotek lär ut sina kunskaper till besökare
Nyheter

Anders ger första-hjälpen i digital teknik

Ulrika Sundset, Malin Johansson och Per Hoflin
Nyheter

Starka reaktioner på ambulansens utsatthet

Nyheter

Årstafältet överklagas igen