Söderbo vill ha nära till politiker

SÖDERMALM Politikerna i kommunen borde vara mer tillgängliga för medborgare. Det tycker en Södermalmsbo som i ett medborgarförslag vill att stadsdelsförvaltningen öppnar ett centralt beläget informationskontor där invånarna snabbt och lätt ska kunna komma i kontakt med politiker och tjänstemän.

Kontoret föreslås ligga i Ringens köpcentrum och ha öppet på tider när Södermalmsborna har möjlighet att gå dit.