Söderböna vill kunna spela tennis under bron

Nyheter Den grusbelagda del av Långholmen som ligger under Västerbron borde kunna utnyttjas bättre. Det tycker en Södermalmsbo som föreslår stadsdelsnämnden att man anlägger någon typ av fritidsanläggning där och då gärna tennisplaner, eftersom det är ont om sådana i stan.

Hon får antagligen nobben.

Stadsdelsförvaltningen tycker att en fritidsanläggning ”skulle vara till nackdel för upplevelsen av parken som ett sammanhängande naturområde”. Tjänstemännen skriver att en anläggning också måste skötas och därmed ökar fordonstrafiken.

I nästa vecka fattar nämnden beslut i frågan.