Söderbor – så förbereder ni er på krisen

Anya Alenberg kommunikatör på Bahnhof, företaget som nu hyr "Pionen".
Anya Alenberg kommunikatör på Bahnhof, företaget som nu hyr "Pionen".
Bergsrummen Pionen i Vita bergen var tidigare civilförsvarsanläggning. Nu datahall.
Bergsrummen Pionen i Vita bergen var tidigare civilförsvarsanläggning. Nu datahall.
En extra utgång till skyddsrummet "Pionen" under Vita bergen finns i parken ovanför.
En extra utgång till skyddsrummet "Pionen" under Vita bergen finns i parken ovanför.
Elen slås ut, vattnet stängs av, det går inte att ringa, handla mat eller ta tuben.
Nu ska Söderborna förberedas på krisen – och förväntas ta stort personligt ansvar.
Samtidigt saknas skyddsrum för en fjärdedel.

Varm och fuktig luft slår emot oss när vi stiger in i urberget från Renstiernas gata. En lång tunnel leder in i ett bergsrum – som får tankarna att gå till James Bond-filmer.

Här under Vita bergen låg länge en civilförsvarsanläggning med kodnamn ”Pionen”. Vid angrepp kunde räddningsinsatser ledas härifrån. Men efter kalla krigets slut avvecklades anläggningen – och sedan tio år tillbaka hyrs bergsrummen ut till datorföretaget Bahnhof.

Karta över civilförsvarsanläggningen under Vita bergen med kodnamn ”Pionen.

Regeringen rustar

Många Söderbor reflekterar kanske inte i dag över risken att bli utsatt för ett angrepp från en främmande makt. Men regeringen och Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, tänker annorlunda.

– Det är viktigt att det finns konkreta råd och tips hur man ska bete sig om elen slås ut eller om vattnet slås av.

Christina Andersson, MSB.

År 2015 höjdes säkerhetsläget i landet, skyddsrum kom återigen upp på agendan och försvaret blev intresserade av objekt som de tidigare haft en sval inställning till. Det färskaste exemplet vid Skanstull, där planerna på en ny stadsdel stoppades eftersom försvaret ville behålla spåren i området.

Och senare i vår skickar MSB ut broschyren ”Om kriget eller krisen kommer” till alla hushåll. Senast ett sådant massutskick gjordes var för 57 år sedan – år 1961.

Anledningen är det förändrade säkerhetsläget och den ökade risken för naturkatastrofer.

– Det är viktigt att det finns konkreta råd och tips hur man ska bete sig om elen slås ut eller om vattnet slås av, säger Christina Andersson, som ansvarar för broschyren på MSB.

Ulfs knep om krisen kommer – korv och öl

Klara sig själv en vecka

Vid en krissituation är det samhällets ansvar att först och främst ta hand om sjuka och svaga. Resten måste klara sig själva.

– Det finns en sårbarhet inne i storstäderna.

Anna Torndahl, Försvarsutbildarna

Och kraven på privatpersoner är högre än någonsin. Enligt försvarsberedningens nya rekommendation ska svenskarna klara sig en hel vecka utan myndigheternas hjälp, istället för de tidigare 72 timmarna.

– Då är det viktigt att man ställer sig frågan: vad behöver jag för att klara mig? Vi brukar tala om fyra viktiga punkter: information, vatten, mat och värme, säger Anna Torndahl är samordnare på den ideella försvarsorganisationen Försvarsutbildarna.

Enligt henne finns en stor kunskapslucka – inte minst bland innerstadsborna.
– De allra flesta har inte förberett sig alls och många har inte ens tänkt tanken. Det finns en sårbarhet inne i storstäderna.

Skyddsrummen räcker inte till

Det gäller också att ha kunskap om sitt närmaste skyddsrum – en företeelse som blir alltmer sällsynt i stan. Inga nya skyddsrum har byggts sedan 2002 och i nya bostadsområden finns inte ett enda. Och skyddsrummen räcker inte heller till alla, en fjärdedel av stockholmarna får inte plats.

Och man kan inte räkna med att där ska finnas vatten eller värme. Enda kravet är att rummet ska ge skydd.

– I sämsta fall är det jättekallt och utan vatten, i https://mitti.se/nyheter/karta-innerstans-skyddsrum/bästa fall har man värme, vatten och antennuttag för radio, säger Henrik Larsson, chef för räddningstjänsten hos MSB.

Fakta

Få skyddsrum i Sjöstan

Det finns runt 300 skyddsrum på Södermalm. Många ligger i botten på flerbostadshus, under skolor eller i parkeringsgarage. Stans största skyddsrum ligger i Katarinagaraget vid Slussen.

Nya stadsdelar, som delar av Sjöstan, har knappt några skyddsrum då det inte byggts några nya sedan år 2002.

Skyddsrummen i Stockholm räcker till ungefär 75 procent av invånarna. Försvarsberedningen har dock lagt ett förslag om att bygga 2500 nya skyddsrum i landet. Men det är oklart var de ska byggas.

Källa: MSB
Fakta

Checklista på krisberedskap hemma

Fotogenlampa och bränsle.
Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel.
Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd.
Mat som klarar förvaring utan kylskåp och frys.
Sovsäck, filtar och varma kläder..
Tändstickor.
Stearin- och värmeljus.
Ficklampa med extra batterier, pannlampa.
Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i.
Husapotek med det viktigaste för dig och din familj, viktiga mediciner.
Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio.
Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon.
Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter.
Kontanter.
Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Källa: MSB