Söderborna mer rädda för brott

Totalt besvarades enkäten av 17 669 personer.
Totalt besvarades enkäten av 17 669 personer.
Trots att brotten inte ökar så är Södermalmsborna mer oroliga för att utsättas för brott än tidigare. – Det handlar inte om att det blir mer brott, utan att man hör talas mer om det, säger Peter Ågren, lokalpolisområdeschef för Södermalm.

Oro för att utsättas för brott har ökat sedan nedgången 2011, det visar Stockholms stads nya trygghetsundersökning. Närmare en femtedel av söderborna är oroliga en gång i månaden eller oftare för att utsättas för brott, en ökning jämfört med tidigare undersökningar 2011 och 2014.

– Det handlar inte om att det blir mer brott, utan att man hör om mer brott idag som det varit tyst om tidigare, säger Peter Ågren, lokalpolisområdeschef för Södermalm.

Arbetar annorlund idag

År 2008 såg siffrorna ut som idag, 17 %, som är oroliga för brott. Peter Ågren tror att ökningen beror på att polisen idag arbetar annorlunda, bland annat genom brottsförebyggande information. Exempelvis genom att uppmana om mer vaksamhet kring ett typ av brott, så kan det uppfattas som om att brottet ökat och därmed skapa mer oro.

– Att låta poliser jaga ficktjuvar ger inte lika mycket effekt som att låta en kommunikatör ta kontakt med medborgare för att ge råd och tips om hur de ska göra för att förebygga exempelvis fickstölder. Men det gör också att folk blir mer ängsliga och på sin vakt.

Oro för berusade

Något som sticker ut är söderbornas oro för berusade personer. 14 procent upplever att berusade personer stör ordningen där de bor, jämfört med 11 procent i Skärholmen och Rinkeby-Kista. Enligt polisen handlar det till mestadels om människor med missbruksproblem.

– Många missbrukare som är på Södermalm bor inte där. De ska ju vara någonstans, och samhället har löst det genom att placera olika institutioner som vänder sig till missbrukare på Södermalm. På andra ställen har man inte så många, så det är en börda som vi bär för hela staden.

Fler poliser patrullerar

Under det senaste året har polisen ändrat sitt arbetssätt genom att placera två polisgrupper som ska patrullera på vissa områden för att arbeta med berusade personer.
– Det gäller att man har regelbundenhet och dyker upp, eftersom missbrukare ofta inte kommer ihåg vad vi nyss sa.
Resursfördelningen är enligt Ågren en effekt av den nya polisorganisationen.

– Jag har valt att satsa på det här sättet för jag tror att det är av stor värdet. Att lösa det här problemet är inte lätt, det handlar om att få folk att sluta med sitt missbruk, och det är ju inte polisen uppgift. Vi ska se till att dessa inte skapar otrygghet för andra människor, men det är en utmaning.