Så ska Söderholmsskolan i Vårberg byggas ut

Söderholmsskolan ska byggas ut och byggas om. Evakuering krävs.
Går allt enligt plan kan ombyggnaden av skolan börja 2021.
Nu närmar sig den stora om- och utbyggnaden av Söderholmsskolan i Vårberg. Antalet elever kan öka från 630 till 840.
Tanken är också att skolan på sikt ska kunna göras om till att även omfatta högstadiet.

Idag, måndag, fattar kommunfullmäktige beslut om inriktning och ombyggnation av Söderholmsskolan i Vårberg.

Skolan har idag kapacitet för 630 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Men i takt med att Stockholms stad planerar fler bostäder i området kommer också fler elever att behöva skolor.

Planen är därför att bygga om skolan så att den totalt får plats för 840 elever.

Enligt planen ska hus A behållas och hus B, C och D rivas för att möjliggöra nybyggnad av skollokaler. Samtidigt ska skolans tillfälliga lokaler avvecklas, som Mitt i Söderort tidigare har berättat.

Skolan ska även vara omställningsbar och kunna ändras till en F-9 skola för totalt 900 elever. För att klara det måste ett nytt kök och en ny matsal byggas i en ny byggnad. Skolan får även en ny byggnad med lokaler för idrott, trä/metall- och textilslöjd samt musik.

Preliminär byggstart är år 2021.