Södermalm ska få 9 200 lägenheter

Tycker du att Södermalm är trångt?

Det lär bli värre.

Politikerna vill förtäta stadsdelen med 9 200 lägenheter innan 2030.

Förra veckan presenterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) utredningen Bostadspotential i Stockholm. I rapporten beskrivs var de cirka 140 000 lägenheterna som politikerna vill bygga innan 2030 ska ligga.

Södermalms del av kakan: 9 200 lägenheter.

Redan nu pågår planarbete för cirka 1 300 lägenheter, varav 1 000 i kvarteret Persikan. Det innebär att 8 000 nya lägenheter ska byggas de kommande 16 åren.

– Siffrorna är realistiska. Det handlar inte om någon jättekraftig exploatering. Om det är en stadsdel där husen är 4-5 våningar i dag har vi ritat in nya 4- och 5-våningshus, säger Regina Kevius.

– Så när det gäller höjden har vi snarare tagit i underkant. Däremot handlar det om tät bebyggelse i de kolletivtrafiknära lägena.

Inga grönytor på Södermalm ska exploateras till förmån för hus, enligt rapporten.

I stället handlar det om att förtäta områden som redan är bebyggda.

Var de nya bostäderna ska byggas går rapporten inte in på och enligt stadens representanter är det för tidigt att säga.

Men det finns också de som varnar för ett snabbt byggande. Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur vid Stockholms lantbruksuniversitet, menar att stockholmarna riskerar en överutnyttjad kollektivtrafik och mer otillgänglig stad.

– Det är viktigt att vi inte sänker ribban för mycket. I dag bygger vi hus i lägen där vi aldrig skulle ha byggt tidigare. Vid stora trafikleder till exempel, säger han.

Fakta

37 200 bostäder i innerstan

Norrmalm: 6 000.

Östermalm: 16 700

Kungsholmen: 5 300

Södermalm: 9 200

Söderort: 73 200

Bromma: 20 100

Hässelby: 8 200

Spånga-Tensta: 5 000

Rinkeby-Kista: 8 300

I söderort planeras flest bostäder i Enskede-Årsta-Vantör: 24400.

Källa: Stockholm stad