Här är Södermalms nya stadspark

Lina Eidmark tycker att planerna för parken ser jättebra ut i stort.
Lina Eidmark tycker att planerna för parken ser jättebra ut i stort.
Förslag på hur nya Fatbursparken kan se ut. Flygperspektiv mot norr.
Förslag på hur nya Fatbursparken kan se ut. Flygperspektiv mot norr.
Illustrationsplan för nya parken.
Illustrationsplan för nya parken.
Stora gräsytor är en av visionerna med nya parken.
Stora gräsytor är en av visionerna med nya parken.
Mittstråket genom nya Fatburen ska bli dubbelt så brett och kantas av körsbärsträd.
Mittstråket genom nya Fatburen ska bli dubbelt så brett och kantas av körsbärsträd.
I ravinen i den östra delen av parken ska en ny klättervägg byggas, enligt skisserna.
I ravinen i den östra delen av parken ska en ny klättervägg byggas, enligt skisserna.
Klättervägg, pulkabacke och utegym. Så ska Fatbursparken bli Söders nya stadspark. Problemet med droger och missbruk ska byggas bort.

Norra Fatbursparken har under många år varit en otillgänglig plats avspärrad av byggplank. Här har Citybanan haft arbetsområde sedan år 2010. Men i fjol avslutades arbetet med den underjordiska tågtunneln och spårområdet i nordvästra parken har täckts över.

Här vill staden nu bygga en ny park, som ska kopplas samman med resten av Fatbursparken för att bilda en nytt, jättestort grönområde.

– Tanken är en stor, trygg och tillgänglig stadspark. En park som alla ska kunna ta del av, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret.

Klättervägg och pulkabacke

Och det är inte bara en vanlig lekplats med några gungor som finns i tankarna. Skisserna visar allt från stora gräsytor till en så kallad ”superklättervägg” i en ravin, ett utegym, en grässlänt som även fungerar som en mindre pulkabacke och hundrastgård. Mitt i parken ska det anläggas en torgyta, kanske med ett kafé. Dagens mittstråk ska bli dubbelt så brett och kantas av körsbärsträd.

– Det är så trångt att gå där i dag, säger Christina Winberg.

Missbruket ska bort

Från mittstråket ska ett nytt tvärstråk byggas mot nordväst och leda till en lekplats tänkt för mindre barn där det även ska finnas fruktträd. I den östra delen av parken ska utegymmet och hundrastgården ligga.

– Den delen av parken är lite av ett tillhåll i dag där det säljs droger. Tanken är att aktivera den östra parken så att alla människor ska kunna vistas där. Att de ljusskygga får flytta på sig, säger Christina Winberg.

Ny belysning ska sättas upp i hela parken för att göra det trevligare och kännas tryggare.

Skisserna på nya Fatbursparken har visats i ett öppet hus i februari, där medborgarna och omkringliggande bostadsrättsföreningar har tyckt till. De flesta är positiva till den nya parken, men oro finns bland annat för att det kommer bli höga ljudnivåer och att det inte blir tillräckligt många lampor i den södra delen av Fatburen vid det stora bågformade huset.

Linn Eidmark, som går genom Fatburen med sin barnvagn, tycker att planerna för Södermalms nya jättepark låter bra.

– Den här parken är inte så mysig i dag. Man går hellre till Skånegläntan eller Timmermansparken. Så det vore jättekul om all outnyttjad yta här kommer till användning. Men jag tycker att man borde tänka på ungdomarna. Kanske ha en skejtramp eller liknande. Fråga de unga vad de vill ha.

Byggstart nästa år

Nästa vår ska parken börja byggas, men innan dess ska den klubbas politiskt av exploateringsnämnden. Då ska det också bestämmas hur mycket den nya parken får kosta.

Samtidigt som den nya parken byggs vill staden bygga nya bostadshus med 85 lägenheter i Johan Helmich Romans Park, som ligger i östra parkänden mot Högbergsgatan. Planeringsarbetet har pågått under tio år, men bygget har försenats bland annat på grund av synpunkter från Länsstyrelsen. Planeringsarbetet pågår fortfarande.