Mindre barngrupper nu än för två år sedan – men inte i Farsta

Storleken på barngrupperna i Farsta är lika stora i dag som för två år sedan.
Det är ett resultat som stadsdelen är ensam om att redovisa.

I två av sex stadsdelar i söderort blev barngrupperna i söderort större under förra året i jämförelse med året innan dess. Störst var barngrupperna på förskolorna i Hägersten-Liljeholmen. Där gick i genomsnitt 16,6 barn i varje grupp under 2018.

Hägersten-Liljeholmen sticker ut

Hägersten-Liljeholmen är också den stadsdel där förändringen i storlek var som störst under förra året. Detta enligt siffrorna över de kommunala förskolorna som utbildningsförvaltningen tagit fram.

– Vi är den stadsdel i Stockholm med högs utbyggnadstakt vilket innebär ett stort tryck på våra förskolor. I nuläget har vi en inskrivningsgrad på 97 procent. Det tillsammans med platsgarantin gör att vi inte riktigt ligger i fas när det kommer till relationen mellan antal barn och platser, säger Katarina Odén Ryhede som är tillförordnad avdelningschef för förskolorna i stadsdelen. 

Farsta är den stadsdel i söderort där barngrupperna var lika stora under 2017 som 2018.

Lever inte upp till målen

Enligt skolverkets rekommendationer ska barngrupperna i åldrarna 1-3 år inte vara större än tolv barn. För barn mellan fyra och fem år bör grupperna inte vara större än 15. I Stockholms stad var grupperna större än rekommenderat i båda fallen under 2018. Målet är att barngrupperna inte ska vara större än 16 barn per grupp på de kommunala förskolorna i Stockholms stad.

– Vi har sökt pengar från Skolverket för att få medel att göra våra barngrupper mindre. Vi räknar med att nå målen och ha barngrupperna i balans till hösten.

Mindre grupper i Skärholmen

I tre av söderorts sex stadsdelar blev barngruppernas storlek mindre under 2018 i jämförelse med året innan. De minsta barngrupperna finns i Skärholmen. Där var barngrupperna i genomsnitt ett barn färre än i Hägersten-Liljeholmen.

Farsta är den enda stadsdelen i söderort där barngrupperna var lika stora under 2017 som 2018.

Svårt att beräkna exakt

Storleken på barngrupperna i Enskede-Årsta-Vantör har varierat under de senaste fem åren och är nu en av stadsdelarna i söderort där barngrupperna minskat i storlek. Variationen mellan åren beror till största del på att det är svårt att exakt beräkna hur många barn som kommer att finnas inskrivna i stadsdelsområdet.

 Generellt är barngrupperna större på våren för att sedan minska under hösten. Det beror oftast på att det går fler äldre barn på förskolorna på våren i jämförelse med hösten och att intaget av nya barn inte har motsvarat det antal barn som börjat i skolan, säger Karin Åberg som är avdelningschef för förskolorna i stadsdelen. 


Så stora är barngrupperna i söderort

Diagrammet visar den genomsnittliga gruppstorleken på de kommunala förskolorna i söderorts stadsdelar.

Källa: Utbildningsförvaltningen


Stor minskning i söderort

I Stockholm stad gick under förra året i genomsnitt 15,2 barn per grupp. Tidigare har söderort haft ett genomsnitt större än staden. Men i och med att flera stadsdelar lyckats få ner storleken på gruppen är storleken på barngrupperna nu mindre än stadens snitt. Nu går i snitt drygt 14 barn per grupp på förskolorna i söderort.

– Jag kan bara prata för min egen stadsdel och där är det högt tryck på de kommunala förskolorna för att det inte finns så många i enskild regi. Det finns stadsdelar med fler barn totalt i förskola men en annan fördelning avseende kommunala  och privata förskolor, säger Katarina Odén Ryhede.

Nytt samarbete

I samband med att den nya organisationen tog över i januari i år inleddes ett närmre samarbete mellan förskolecheferna och samhällsplanerarna. Förhoppningen är att en bättre kommunikation avdelningarna emellan ska göra det enklare att bemöta tillgång och efterfrågan inom förskolan.

– Man får dock inte glömma att en del saker, som förseningar av nya förskolor, ligger helt utanför vår påverkan. Men i den mån vi kan påverka kommer vi att göra det.