Söderorts miljonprogram rustas upp för miljarder

Miljonprogram, "Husen är stora och fina men det behövs renoveringar. Förra året började föreningen med stambyte." säger Debbie Peter som på på Ekholmsvägen i Skärholmen.
Debbie Peter som på på Ekholmsvägen i Skärholmen.
Tusentals söderortsbor påverkas när miljonprogrammets lägenheter ska rustas upp.
Hittills har miljardbelopp gått åt till upprustningarna som förväntas pågå i flera år till.

30 000 lägenheter från miljonprogrammet runt om i Stockholms län är i akut renoveringsbehov. Det menar Jenny von Platten på det statliga forskningsinstitutet Rise.

Lägenheterna närmar sig sin tekniska livslängd på 50 år, trots det har inga större underhållsåtgärder, som stambyte, gjorts i runt hälften av husen.

– Nu, 50 år efter utbyggnaden av miljonprogramshusen, finns stora behov av renovering, säger Jenny von Platten.

En del hyresvärdar har redan gjort omfattande insatser för att rusta upp husen medan andra fortfarande står i startgroparna för att utreda vad som behöver åtgärdas.

Fakta

Det här ska hyresvärdarna i söderort göra

Så här bedömer några av hyresvärdarna behovet av upprustning i miljonprogrammen:

Einar Mattson

  • Södermalm. Hjulsta, Vårberg, Sätra och Farsta.
  • Utanför tullarna – färdigrenoverat i stort (tekniska installationer, allmänna utrymmen, ytskikt och lägenheter).
  • Kostnad hittills 800 miljoner till 1 miljard kronor.
  • De närmsta tre åren renoveras fastigheter innanför tullarna.

Stena fastigheter

  • Sätra: 75 procent av beståndet renoverat.
  • Bredäng: Start 2020.
  • Vårberg och resterande bostäder i Sätra: Utredningar inför renovering pågår.

Stockholmshem

  • Sätra, Skärholmen och Vasastan
  • Behov av renoveringar utreds.
  • De flesta husen från miljonprogrammet behöver renoveras.

Flera hyresvärdar är igång med arbetet men till exempel Stockholmshem är precis i startgroparna och utreder vad som behöver göras.

I början av 00-talet presenterades Svenska bostäder förslag på totalrenovering i miljonprogrammen i Järva som skulle innebära 75 procent högre hyror – vilket ledde till demonstrationer.

Därefter har hyresvärdarna blivit bättre på att hitta lösningar som kompromissar mellan social och byggnadsteknisk hållbarhet, menar Erik Stenberg, lektor i Arkitektur på KTH, som forskar om miljonprogrammen.

– Nu har man landat i ett förstärkt underhåll, där man gradvis byter ut komponenter istället för att göra omfattande renoveringar, säger Erik Stenberg.

 

Fakta

Så här många lägenheter har renoverats

Så stor andel av miljonprogrammets lägenheter har renoverats

Så många lägenheter från miljonprogrammet finns i din kommun

Källa: RISE, Jenny von Platten


Undersökningen har gjorts av det statliga forskningsinstitutet RISE och utgår från energideklarationer från 2016. Uppgifter om renoveringar kommer från rapporterade investeringar i fastigheten.

Källa: RISE

Oro för renovräkningar

Idag har Svenska bostäder och en del andra hyresvärdar tagit fram samrådsavtal för att hyregästerna själva ska få inflytande över vad som åtgärdas och vad den nya hyran blir.

Men enligt Hyresgästföreningen är det flera fastighetsägare som höjer standarden markant och hotar hyresgästerna med dra dem inför Hyresnämnden om de inte godkänner renoveringen.

Andra väntar ut sina förstahandshyresgäster och hyr ut på korttidskontrakt för att minska hyresgästernas inverkan när man börjar upprustningen.

En anledning kan vara att på senare år har många miljonprogram sålts till företag som ser möjligheter till vinst och värdeökningar genom att renovera upp miljonprogramshus med ett stort antal lägenheter.

Bakgrund

Vad är miljonprogrammet?

Mellan åren 1965 och 1975 byggdes cirka en miljon bostäder i Sverige för att lösa den akuta bostadsbristen. I Stockholms län byggdes cirka 180 000 bostäder.

150 000 av de lägenheterna var i flerfamiljshus. Karaktäristiskt är stora, enkla huskroppar som avskärmar trafik mot en grön innergård.

Redan under byggåren mötte de nya områdena mycket kritik för storskaligheten och utemiljöerna.

Här hittar du boverkets karta över miljonprogam.

Källa: Stockholmskällan, Boverket

Jenny von Platten konstaterar utifrån energianvändningen att det är i områden med låga inkomster som det största behovet av renoveringar för finns.

Men det är just dessa områden som är känsligast för hyreshöjningar i samband med renoveringar.

– En dåligt isolerad byggnad kräver mycket energi för att värmas och kan ha problem med drag och fukt, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på de boendes välbefinnande.

Miljonprogram, "Husen är stora och fina men det behövs renoveringar. Förra året började föreningen med stambyte." säger Debbie Peter som på på Ekholmsvägen i Skärholmen.

Husen är stora och fina men det behövs renoveringar. Förra året började föreningen med stambyte.” säger Debbie Peter som bor på Ekholmsvägen i Skärholmen. Foto: Pekka Pääkö

För att finansiera upprustningen har många allmännyttiga hyresvärdar runt om i Stockholm varit tvungna att sälja av delar av sitt miljonprogramsbestånd.

– Man har argumenterat för att försäljning har varit ett sätt finansiera renoveringarna. Men det har också varit ett ideologiskt beslut i många kommuner, att kommuner inte ska äga en massa bostäder, säger Erik Stenberg.