Söderortsskolor varnar för man som förföljde elev

skolor i söderort varnar för okända män
Brevet har skickats ut till vårdnadshavare med barn i skolor i söderort.
I fredags blev en elev från Sjöängsskolan förföljd av en man som försökte locka in eleven i en bil. Eleven blev rädd och sprang därifrån.
Nu uppmanar skolor i området föräldrar att prata med sina barn.

En elev på Sjöängsskolan i Älvsjö blev förföljd av en man som försökte locka in eleven i en bil i fredags. Händelsen är polisanmäld.

Nu har flera skolor i söderort skickat ut information om händelsen till föräldrar. I brevet står det bland annat att personal på skolor i söderort har fått information om händelserna och ska vara extra vaksamma. Eleverna uppmanas att hålla sig nära vuxna på skolan under raster.

Föräldrar bör prata med barnen

– Det är viktigt att inte skapa överdriven oro. Samtidigt vill vi inte att falsk information ska spridas. Det här är något vi behöver vara uppmärksamma på, säger Sjöängsskolans rektor Angela Svensson.

Informationen skickades ut till föräldrarna efter att Angela Svensson stämt av händelsen med polisen.

– Jag har gjort så i tidigare fall och i det här fallet att jag har rådgjort med polisen.

Lärare pratar med elever om hur de ska göra

I brevet skriver rektorerna att föräldrarna bör prata om händelsen med sina barn och hur man ska agera i en sådan situation. Angela Svensson har även uppmanat lärarna på skolan att informera eleverna.

– Jag har sagt till lärarna att prata i klassrummen hur man gör om en okänd person tar kontakt. Att man inte ska svara och gå därifrån, säger Angela Svensson.

I januari stoppades en 12-årig flicka i Stureby av en man som försökte få med henne i en bil. Även då gick skolor i området ut och varnade föräldrar.

– Jag känner att jag måste informera om en sådan här händelse. Dels är det något allvarligt som har hänt och det finns en hotbild eller vad man ska kalla det. Dels var det elever som tog hand om den här flickan innan hon kom till mig, och jag vet att det väldigt snabbt kan bli spekulationer. Det är en balansgång; jag vill inte oroa, men samtidigt tror jag att de flesta vill veta, sa Sturebyskolans rektor Martin Widholm till Mitt i då.

Liknande händelser har även rapporterats i Skärholmen.