Söders flickor mer deppiga än pojkarna

Huvudvärk, svårt att sova och missnöje med utseendet. Det är vardag för många flickor på Södermalm, enligt Stockholms­enkäten där elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet svarat på frågor om bland annat psykisk hälsa.

Drygt 8 000 elever har fått svara på frågor om bland annat drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning och psykisk hälsa i en enkät från Stockholms stad. Resultatet publicerades i förra veckan och visar på stora skillnader mellan hur fickor och pojkar upplever sin livssituation.

En tredjedel av alla Söderflickor i årskurs två på gymnasiet uppger att de ofta har huvudvärk och svårt att sova. Lika många flickor i nian säger att de ofta känner att ”de inget duger till”. Pojkarna på Söder har där­emot en positivare självsyn.

– Det kan handla om stress i skolmiljön, att de känner krav på prestation både inifrån och utifrån, säger Ulla Danielsson, psykiatriker och forskare vid Umeå universitet.

Hon har forskat om hur psykisk hälsa skiljer sig åt mellan könen och enligt henne pekar all forskning mot att unga tjejer mår allt sämre.

– I skolmiljön finns också mobbning, våld och sexuella övergrepp. Men det handlar också om samhällsstrukturerna i stort, att kvinnor och tjejer har ett mindre handlingsutrymme, och får mindre plats.

Stockholmsenkäten visar också att flickor på Södermalm är mindre nöjda med sina utseenden och vill förändra mycket hos sig själva i högre grad än de jämn­åriga pojkarna. Bara var tredje flicka i årskurs nio uppger att de är nöjda med sitt utseende, jämfört med tre av fyra killar.

– Pojkar är ofta mer obrydda, medan flickor ofta är missnöjda med sin kropp och sitt utseende. Och tycker man inte om sig själv så skäms man över den man är. Sådant sätter också spår, säger Ulla Danielsson.

Men det är inte nedslående reslutat över hela linjen. Sex av tio flickor såväl som pojkar på Södermalm uppger att ”det är riktigt härligt att leva”. Det är också färre unga som svarar att röker eller dricker alkohol än tidigare, och de allra flesta har inte testat narkotika.

Fakta

Nästan varannan flicka känner sig ledsen

39 procent av flickorna i årskurs nio på Södermalm svarade att de har haft huvudvärk en gång i veckan eller oftare. Siffran för pojkar var 21 procent.

44 procent av flickorna i andra ring svarar att de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför. Motsvarande siffra för pojkar är 19 procent.

4 520 elever i nian (varav 478 från Södermalm) och 3 155 (371 från Södermalm) i årskurs två på gymnasiet besvarade enkäten.

Källa: Stockholmsenkäten