ANNONS

Så kan Söders höjder kopplas ihop med kajen

Lågbro över Stadsgårdsleden
Lågbro över Stadsgårdsleden.
högbro
Högbro över Stadsgårdsleden med hiss och trappor.
högbro
Högbro över Stadsgårdsleden med hiss och trappor.
Söderbergs trappor
Söderbergs trappor.
Överdäckning
Överdäckning till Stadsgårdskajen.
Övergångsstället vid Söderbergs trappor till Fotografiska kommer att behöva stängas av för att ge plats till bussterminalen som planeras i Katarinaberget. Nu finns flera idéer om en ny permanent koppling mellan Söders höjder och Stadsgårdskajen.
ANNONS

2015 skrev moderaten Joakim Larsson en motion om utbyggnad av Stadsgårdshissen. Det blev startskottet för utredningen om en ny permanent övergång mellan Katarinaberget och Stadsgårdskajen.

Nu när staden planerar att bygga en ny bussterminal i Katarinaberget, vilket leder till att övergångsstället vid Söderbergs trappor måste stängas av, har frågan återigen blivit aktuell.

Finns flera förslag

Nu har man tagit fram fem olika förslag på hur det skulle kunna se ut. Ett innebär kort och gott att man renoverar och öppnar Lokattens trappor och att man förser trapporna med hiss.

– Tanken är att Lokattens trappor ska öppna i samband med bygget av det planerade bussgaraget. Men utöver det behövs ytterligare lösningar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Man har även ett förslag som innebär att det byggs en gångbro parallellt med den planerade tågbron som kopplas ihop med Söderbergs trappor.

Men det finns mer spektakulära förslag på kopplingar mellan berget och kajen.

Gångbroar eller överdäckning

Bland annat tittar man på möjligheten att bygga gångbroar över Stadsgårdsleden. Då föreslår man en högre gångbro, som kan sitta antingen vid Söderbergs trappor, eller vid Renstiernas gata.

Det andra alternativ är en lägre gångbro, på cirka sex meters höjd, där man låter övre delen av Söderbergs trappor vara öppna och kopplar sedan ihop med gångbron.

Det mest omfattande förslaget är att bygga en överdäckning mellan Katarinaberget och kajen, med hissar på båda sidor av Stadsgårdsleden.

ANNONS

Behöver finansiering

Men när det kan vara aktuellt med en gångbro, eller annan form av koppling mellan berget och kajen kan Daniel Helldén inte svara på idag, eftersom det beror på vad som händer i andra stora byggprojekt runt Slussen.

– Det som händer nu är att man tittar på om det finns möjligheter att få fram investeringsmedel för de här förslagen, eftersom det inte är budgeterat för. De här projekten måste också synkas med arbetet med bygget av bussterminalen i Katarinaberget, säger Helldén.