Söders unga super mindre – men mår sämre

Allt fler av Södermalms unga känner sig ofta ledsna eller deppiga utan att veta varför.
Allt fler av Södermalms unga känner sig ofta ledsna eller deppiga utan att veta varför.
Södermalms ungdomar röker och dricker allt mindre. Men den psykiska ohälsan ökar.

Det framgår av ”Stockholmsenkäten” som görs vartannat år bland niondeklassare och gymnasielever i andra ring. Ett hundratal frågor om bland annat psykisk hälsa, alkoholvanor, brott och rökning ställs till nära 10 000 unga, varav 1 007 på Södermalm.

På Södermalm trivs man i regel bra i skolan och är trygg i sitt närområde.

– Generellt sett är det en positiv rapport. Många verkar ha det bra. Vi ser är att rökning, alkoholbruk och allvarliga brott sjunker. Man har bättre anknytning till sina föräldrar och har fritidsintressen, säger Elin Pietras, preventionssamordnare på Södermalm.

Något som sticker ut negativt är den psykiska ohälsan – där allt fler unga upplever att de mår dåligt. Nära varannan tjej på Södermalm och var femte kille uppger att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. För att motverka detta ska det satsas mer på elevhälsan, enligt socialborgarrådet.

– Den har det inte satsas på som det borde. Vi har i årets budget avsett pengar så att varje skola ska få ett eget elevhälsoteam, har socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) tidigare sagt till Mitt i.