Min lokala hjälte

Söderskola kan byggas ut med 800 platser

Tullgårdsskolan kan gå från 400 till 1 200 elevplatser.
Tullgårdsskolan kan gå från 400 till 1 200 elevplatser.
Tullgårdsskolan på Södermalm kan bli tre gånger så stor. SISAB utreder nu möjligheten att bygga ut skolan. Totalkostnaden beräknas hamna på 440 miljoner kronor.

– Det finns ett stort behov av elevplatser i det området just nu. Vi är precis i början av utredningen, så det finns inga beslut om det blir en utbyggnad eller hur den ska se ut i nuläget, säger Claes Magnusson, vd för det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Enligt en volymstudie som genomförts kan det handla om att bygga ut skolan som idag har 400 elevplatser, så att den i framtiden har 1 200 elevplatser.

– Det är vad som kan få plats på den tilltänkta ytan, men det är inte säkert att det blir så mycket i slutändan, säger Claes Magnusson.

Beräknad kostnad: 440 miljoner

Kostnaden för att bygga ut Tullgårdsskolan med 800 elevplatser, beräknas hamna på cirka 440 miljoner kronor. Men det finns många saker som kan påverka hur många elevplatser det kan bli i slutändan, menar Claes Magnusson.

– Dels tittar man på hur stort behovet är, om man behöver så många platser. Sedan kommer frågan om bygglov och att boende i området kan ha åsikter om en eventuell utbyggnad, säger Claes Magnusson.

SISAB arbetar nu med att ta fram underlag till ett inriktningsbeslut om utbyggnad av Tullgårdsskolan, som det ska lämna in till utbildningsförvaltningen under våren.

En utbyggnad kan, om den blir av, vara färdigt som tidigast år 2021.