Söderskolan stänger: Hit flyttar barnen

Nästa hösttermin kommer inga nya grundskoleelever att börja på Vittra i Sjöstan.
Nästa hösttermin kommer inga nya grundskoleelever att börja på Vittra i Sjöstan.
Vittras skola i Hammarby Sjöstad ska stänga.
Men nu kommer staden med lugnande besked.
– Vi kommer att ordna ny skolplats till alla barn som bor i området, säger Adelinde Schmidhuber, grundskolechef.

För få elever, det anger skolföretaget Academedia som anledning till att avveckla Vittraskolan i Sjöstan för årskurserna 4-9. Lågstadieeleverna som börjat sin skolgång ska få gå klart, men det kommer inte tas in några nya elever, en nyhet som Stockholmdirekt var först med att berätta.

De äldre eleverna kommer erbjudas plats på Vittra Södermalm, som ligger nära Ersta sjukhus, från och med nästa hösttermin. Det rör sig om ett hundratal elever.

Står utan skolplats

Beslutet upprör och oroar en mamma som Mitt i Södermalm pratat med. Hon har två barn som nu står utan skolplats nästa hösttermin.

– Jag tycker att det är mycket tråkigt. Det visar på en brist på långsiktighet och samhällsansvar, säger hon och fortsätter:

– Jag har all respekt för att det är ett vinstdrivande företag, men de borde ha ett ansvar också. Inte bara för att det blir svarta siffror i bokföringen.

Hon har inte lust att flytta sina barn till Vittras skola på Södermalm.

– Dels har jag tappat förtroendet för Academedia och dels ligger det tvärs över Södermalm.

Det är tyvärr en skola som inte haft ett bra rykte.

Paula Hammerskog, Academedia

För få elever

Paula Hammerskog, är kommunikationsdirektör Academedia. Hon berättar att företaget länge försökt få fler elever att söka till skolan.

– Vi har försökt vända det, men har tyvärr inte lyckats.

Hur kommer det sig?

– Det är svårt att ge ett enkelt svar på det, men det är tyvärr en skola som inte haft ett bra rykte.

När Skolinspektionen gjorde en granskning av skolan november 2014 upptäcktes flera brister, som att det saknades studiero i flera klasser. Men vid en tillsyn hösten 2016 så var bristerna åtgärdade, enligt Skolinspektionen.

– En skolas rykte sitter hårt. Många känner inte till att resultaten har vänt. Jag har stort förtroende för rektorn och skolledningen och önskar att Academedia kunde givit dem några år till, säger mamman som har barn på skolan.

Alla ska få ny plats

Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad, kommer med lugnande besked till Sjöstadsföräldrar som är oroliga för var deras barn ska gå i plugget.

Hon säger att det inte är så många elever på Vittra Sjöstan som bor i området. Därför kommer det till hösten gå att ordna fram nya skolplatser på någon av de andra skolorna i Sjöstan, som Sjöstadsskolan, Lugnets skola eller nybyggda Ekens skola, en högstadieskola som kommer invigas till hösten i Ekbacken.

– Vi kommer att ordna ny skolplats till alla barn som bor i Hammarby Sjöstad.

Framöver finns det också planer på att bygga ut Tullgårdsskolan, som ligger på andra sidan vattnet om Sjöstan, till en F-9-skola.

– Med tanke på att Sjöstan inte är färdigutbyggd finns det en prognos och plan för framtiden, säger Adelinde Schmidhuber.

Blir gymnasieskola

Vittra Sjöstans tomma lokaler ska i höst i stället bli en gymnasieskola, där Academedias Internationella Hotell- och Restaurangskolan ska flytta in. Gymnasiet har tidigare legat på Kungsholmen.