Södertörns cyklister: Grus bakom singelolyckorna

Krister Isaksson och cyklar.
Krister Isaksson och cyklar.
Krister Isaksson, cykelexpert och bloggare.
Krister Isaksson, cykelexpert och bloggare.
Cyklar.
Cyklar.
Två av tre cykelolyckor som sker i Haninge och Huddinge är singelolyckor. Enligt cyklisterna själva är gruset den stora boven.
– Halkbekämpningen med grus blir egentligen en fara för halka, säger cykelbloggaren Krister Isaksson.

Bland de som tar cykeln på Södertörn verkar man vara överens om varför singelolyckorna dominerar i statistiken.

Den vana cyklisten Mats Ohlson lyfter upp att gruset står för en dryg fjärdedel av cykelolyckorna.

Han är en vän av sopsaltningen, som påbörjats på vissa sträckor i Haninge och Huddinge.

– Sopsaltningen är fantastiskt mycket bättre, och gör cyklingen säkrare och roligare framförallt under våren, säger Mats Ohlson.

– Några av de övriga olyckorna hänger ofta ihop med vägarbeten där entreprenörerna inte hanterat cyklingen på ett professionellt sätt, fortsätter han.

Vårens grussopning kan jämföras med is- och snöröjningen

Cykelbloggaren Krister Isaksson cyklar en hel del på Södertörn

Mats Ohlson nämner bland annat att en stor byggentreprenör under bygget av trafikplats Vega avgränsade gång- och cykeltrafiken med vertikalt stående armeringsjärn mot tung trafik vid infarten vid Norrby Gärde.

– Uppenbarligen bryr de sig helt enkelt inte om cyklisterna eller så är kunskapsnivån väldigt låg, säger han.

Bloggaren och cykelexperten Krister Isaksson cyklar en hel del på Södertörn, och han anser att vårens grussopning i praktiken blir en halkbekämpande åtgärd.

– På nationell nivå visar Statens väg- och transportforskningsinstituts studier att runt 25-30 procent av singelolyckorna på våren kan härledas till gruset som ligger till ringa nytta på gång- och cykelvägarna. Halkbekämpningen med grus blir egentligen en fara för halka menar jag, säger han.

– Vårens grussopning kan jämföras med is- och snöröjningen. Bäst vore om fler gång- och cykelvägar sopsaltades. Det hade blivit säkrare på både vintern och våren eftersom vi då helt sluppit gruset, säger Krister Isaksson.

Saltsopningen är otroligt dyr och vi måste ta hänsyn till om pengarna används rätt och hur många som cyklar

Lars Höglund, teknisk chef i Haninge

I Huddinge kommun gjordes en storsatsning på saltsopning på fyra miljoner kronor denna vinter.

I Haninge lade kommunen två miljoner kronor på sopsaltningen.

Här är det de regionala cykelstråken Västerhaningestråket och Vendelsöstråket samt stråket upp mot Huddinge längs Gamla Nynäsvägen och Söderhagen som saltsopas. Haninge sopsaltar också mot gång- och cykelbanan utmed Gudöbroleden.

Saltsopningen ska utökas i Haninge till nästa vinter, och en tredje maskin ska köpas in.

– Men saltsopningen är otroligt dyr och vi måste ta hänsyn till om pengarna används rätt och hur många som cyklar, säger Haninges tekniska chef Lars Höglund.

Cyklisterna tycks överens om att saltsopning är betydligt bättre än grus?

– Men det finns också hundägare som inte gillar saltet för hundens skull. Samtidigt får vi ju lovord från cyklister och folk som åker permobil eller har rullatorer. Saltsopningen kostar mycket, men den har kommit för att stanna och vi har en målsättning om att öka cyklandet i Haninge, säger Lars Höglund.