Södertörns högskola startar nya program

Södertörns högskola startar nya program.
Södertörns högskola startar nya program, däribland en bibliotekarieutbildning.
I höst startar fyra nya program på Södertörns högskola. Det rör sig om bibliotekarieprogrammet, Liberal Arts, Kulturanalys inriktning hållbar utveckling och Historikerprogrammet, skriver högskolan i ett pressmeddelande.

Till hösten satsar Södertörns högskola på fyra nya kandidatprogram. De treåriga utbildningarna som nu tillkommer är Bibliotekarieprogrammet, Liberal Arts, Kulturanalys inriktning hållbar utveckling och Historikerprogrammet, skriver högskolan i ett pressmeddelande.

Bibliotekarieprogrammet är en yrkesutbildning medan de andra tre har en bredare utgångspunkt för att locka många och möta behovet av kunskaper som spänner över flera olika områden.

– De nya program som startar i höst har sin grund i flera av högskolans starka ämnesmiljöer inom humaniora. Samtidigt svarar de mot ökade behov av generalistkunskaper på arbetsmarknaden, både idag och i framtiden, säger Nils Ekedahl, vicerektor med ansvar för utbildning, enligt pressmeddelandet.

Ansökan till programmen med start i höst är öppen fram tills den 15 april.