Skandalkantat bolag utreds – upphandlade inte

SRV utreds av Konkurrensverket.
SRV utreds av Konkurrensverket.
Kajsa Hedberg, SRV:s vd, menar att man undersökte marknaden och bara hittade en leverantör
Kajsa Hedberg, SRV:s vd, menar att man undersökte marknaden och bara hittade en leverantör
Södertörnskommunernas sop- och återvinningsbolag SRV utreds just nu av Konkurrensverket efter att ha beställt konsulttjänster i mångmiljonklassen utan upphandling.
– Det är väldigt sällan som det bara finns en leverantör, och därför bör man alltid annonsera ut offentliga kontrakt, säger Björn Larsson, sakkunnig på Konkurrensverket.

I ett svar till konkurrensverket skriver SRV att ingen annan utförare än den anlitade konsulten kunnat leverera just den specifika tjänsten, och att det är anledningen till att SRV inte upphandlat.

– Det är en ganska vanlig invändning, fast det är en upphandlande myndighet. Det är väldigt sällan som det bara finns en leverantör, och därför bör man alltid annonsera ut offentliga kontrakt, säger Björn Larsson, sakkunnig på Konkurrensverket som har hand om utredningen.

Innan Konkurrensverket beslutar om de ska gå vidare med ärendet till förvaltningsrätten, där det prövas om det kan bli aktuellt med böter, så kallad upphandlingsskadeavgift, avvaktar Björn Larsson om några konkurrerande företag vill få giltigheten i avtalet prövat.

”Konkurrensverket har sex månader på sig att besluta om att gå vidare”
Björn Larsson, Konkurrensverket

Det senaste avtalet med konsulten skrevs i januari, och konkurrerande företag har sex månader på sig att pröva giltigheten i avtalet.

Skulle SRV behöva betala upphandlingsskadeavgift ligger den på strax under tio procent av vad konsultavtalet kostar.

Kajsa Hedberg, SRV:s vd, menar att man undersökte marknaden och bara hittade en leverantör.

– Vi gjorde en kartläggning av marknaden, och bedömde att ingen annan aktör kunde leverera det vi behövde, säger SRV:s vd Kajsa Hedberg till Mitt i.

SRV fick frågorna från Konkurrensverket i mars och besvarade dem samma månad.

– Vi är fortfarande inne i de sex månaderna. Konkurrensverket har därefter sex månader på sig att besluta om att gå vidare. Så just nu vill jag avvakta svar. Det handlar också mycket om våra resurser och hur vi själva bedömer våra chanser att vinna en sådan process, säger Björn Larsson.

Fakta

Skandalkantat bolag

Flera gånger tidigare har SRV skapat rubriker efter inre strider och rättsfall.

  • 2014 sparkas dåvarande vd:n Robert Falck av en oenig styrelse och fick ett avgångsvederlag på 3,6 miljoner kronor. Han blev också anmäld för trolöshet mot huvudman, men det lade åklagaren ner. Falck i sin tur anmälde SRV för falsk angivelse.
  • SRV:s dåvarande styrelseordförande Sven Gustafsson (M) åtalas senare samma år för brott mot aktiebolagslagen. Enligt åtalet hade han inte gett styrelsen tillräckligt med information om varför Robert Falck sparkades från sin post i våras. Gustafsson friades från misstankarna i både tingsrätten och hovrätten.
  • Huddinges kommunalråd Daniel Dronjak (M) och Salems kommunalråd Lennart Kalderén (M) lämnade fjolårets bolagsstämma i protest efter att de inte fått framföra till protokollet att de saknade förtroende för ordförande Birgitta Mörk (S) och vice ordförande Staffan Holmberg (S), representanter för Botkyrka och Haninge.