Min lokala hjälte

Södertörnsleden åter på agendan

Kommunen har återupptagit arbetet med Södertörnsleden.

Men Miljöpartiet i Huddinge menar att man stänger ute den politiska insynen i projektet.

Under årens lopp har det varit politiska strider om både hela och delar av Södertörnsledens sträckning. Både Huddingepartiet och Miljöpartiet har kritiserat vägbygget, bland annat med invändningar mot buller och skador i naturområden.

Man har också föreslagit alternativa sträckningar.

Nu har kommunen återigen väckt liv i planerna på Södertörnsleden, som sannolikt kommer att gå genom Huddinge.

Men arbetet har påbörjats utan att förtroendevalda fått insyn, vilket kritiseras av Miljöpartiet i Huddinge.

– Det finns ingen politisk representation i det här arbetet över huvud taget. Det är bara tjänstemän med som representerar kommunen och den politiska ledningens synpunkter, säger oppositionsrådet Marica Lindblad (MP).

Miljöpartiet menar att man medvetet stänger ute en del partier.

– Man pratar om delaktighet och demokrati i kommunen men i själva verket finns ingenting alls av det, man utestänger oss från insyn väldigt effektivt, menar Marica Lindblad.

Partiet vill nu ha information om vad som ska hända.

Den utredning som kommunen nu driver handlar bland annat om trafikflödet på Glömstaleden och Stor- ängsleden. Än så länge är det inte en fråga som berör politikerna, menar kommundirektören Vesna Jovic.

– Vi gör en åtgärdsvalsstudie där vi haft vår planeringschef och olika tjänstemän med, beroende på vilka frågor det handlat om. Vi har fått mejl om det här från Miljöpartiet och vi skyndar på processen, säger Vesna Jovic.

Har något annat parti fått vara med i det aktuella arbetet?

– Nej, det har det inte. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har informerats i efterhand om arbetet, säger Vesna Jovic.

Enligt henne kommer ett möte att hållas i veckan, med samtliga gruppledare från de olika partierna.

I februari i år rev Trafikverket upp de gamla planerna som Huddinge kommun jobbat med i många år, motorleden sköts på framtiden och för närvarande beräknas byggstarten bli 2017-2019.