Södertörnsleden skjuts upp i fem år

Bygget av den viktiga Södertörnsleden skjuts upp i över fem år.

– En skandal, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) om beslutet.

Tvärförbindelsen som ska binda samman väg 73 vid Jordbro med E4:an och E 20 vid Vårby ska planeras om.

Trafikverkets beslut kommer som ett dråpslag för Haninge, Huddinge och andra delar av södra länet.

De nuvarande planerna har tagits fram i omgångar sedan 1990-talet och består av flera delsträckor utan redovisning av samlade bedömningar, menar myndigheten. Man hänvisar till dagens lagstiftning som ställer krav på en sammanhållen process.

– Att Trafikverket kommer på det här nu är riktigt, riktigt illa. Det borde de ha kommit på för flera år sedan. Trafikverket har anställt rätt personal för projektet och vi har väntat varje vecka på att regeringen ska behandla det hela, säger Martina Mossberg.

Enligt Trafikverket är omprövningen ett sätt att snabbare komma fram till en lösning. Ulrika Honauer, ställföreträdande regionchef på Trafikverket, förklarar att Södertörnsleden består av tre delar och att alla tre är överklagade hos regeringen.

– De har legat där i ett och ett halvt år. Vi inser att vi kommer att hamna i långdragna rättsprocesser och det har vi inte tid med – vi vill komma i gång, säger hon

Ulrika Honauer menar att förutsättningarna har förändrats och att planerna som finns är gamla.

– Vi ska nu göra en samlad bedömning för alla tre sträckningarna.

För Haninges del får beslutet en rad konsekvenser.

– Det tryck som finns på Stockholm gör att bostadsbyggande och företagsetableringar nog kommer i alla fall, men det innebär svårigheter för både företagen och människor med de köer som tillkommer, säger Martina Mossberg.

Skulle Ikea etablera sig vid Globen blir det inte bättre, menar hon.

Södertörnsleden skulle egentligen ha börjat byggas nästa år.

– Har vi riktig, riktig tur så kanske man nu börjar bygga om sex år. Hela byggprocessen kommer säkert ta fyra-fem år. Så vi pratar tio år fram i tiden. Det är en skandal, menar Martina Mossberg, som nu ska träffa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i veckan.

– Vi måste diskutera hur även Södertörn kan få möjlighet att ta vårt ansvar i regionen och bygga bostäder och etablera företag. Detta måste Trafikverket vara med på också.