Södertörnsleden startar om – med nytt namn

Nytt namn, kanske ny sträckning – och nya vändor med samråd och diskussioner.

Nu börjar Trafikverket om med motorvägen mellan E4 och Nynäs­vägen.

Två år efter att Trafikverket stoppade planeringen av Södertörnsleden börjar man nu om från början – försenade med sju år. 2020 räknar myndigheten med att sätta i gång.

– Vi ska göra allt vi kan för att ligga på så att det går snabbare. Den här förseningen är inte acceptabel, säger kommunalrådet Malin Danielsson (FP).

Motorleden mellan E4 och riksväg 73 har diskuterats sedan 1960-talet och planerats sedan 1990-talet. Nu börjar nästa kapitel med att Trafikverket byter namn på vägen till Tvärförbindelse Södertörn, och fram till den 7 april tar in synpunkter från kommuner, länsstyrelsen, vanligt folk och andra berörda på hur vägen kommer att påverka miljön.

Miljön är en knäckfråga, det finns 17 naturreservat i området där vägen kan hamna. Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen var starkt kritiska till den gamla vägsträckningen som skulle gå rakt igenom naturreservatet Flemingsbergsskogen, ett av länets största väglösa områden.

– Vi vill egentligen inte ha vägen alls, men ska den byggas så ska den antingen gå i tunnlar eller längs en annan sträckning, säger Birgitta Andersson, ordförande för Natur­skyddsföreningen i Huddinge.

Oppositionsrådet Marica Lindblad (MP) tycker att det är bra att man börjar om och uppmanar Trafikverket att verkligen göra jobbet ordentligt den här gången.

– Man ska inte köra på som tidigare och återanvända gamla planer, säger hon och uppmanar Huddinge att stå upp för Södertörn och kräva att Trafikverket betalar för de hänsyn som måste tas för att minska de negativa effekterna.

En annan viktig fråga är hur planen för 4 000 nya bostäder i Glömstadalen går ihop med en sexfilig motorväg och kanske Spårväg syd. Enligt Malin Danielsson måste det snabbt bli klart var Tvärförbindelsen ska gå.

– Vi har företagsetableringar och detaljplaner som ligger på is i väntan på att få reda på det.

Nuvarande väg 259 ska få ny sträckning och breddas. Väster om Huddingevägen till sex filer, öster om till fyra filer.