Södra entrén ska renoveras

SOLNA STATION Det är inte bara Solna stations norra entré som byggs om. Fram till september pågår även ett ombyggnadsarbete på den södra sidan, för att förebygga trängsel.

Bland annat kommer ett soprum och en toalett att rivas och ersättas med fler spärrar. Kaféet kommer att byggas ut tre meter fram mot spärrlinjen.

Stationen får även nya dörrar vid entrén och nere vid perrongen.