Södra Handen kan få 450 lägenheter

Så här ser Wallenstams förslag på utformning av gator och torgrum ut.
Så här ser Wallenstams förslag på utformning av gator och torgrum ut.
Kommunen förbereder uppförandet av cirka 450 lägenheter på skogsområdet söder om Örnens väg i Södra Handen. Fram till den 5 februari har Haningeborna möjlighet att tycka till om planerna.

Kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan för området söder om Örnens väg. Grovt planerat räknar kommunen med att runt 450 lägenheter kommer att byggas, fördelade på fyra kvarter med en huvudgata i mitten. Visionen är en varierad stadsbebyggelse med grönytor, flerbostadshus och handelslokaler i bottenplanen på bostadshusen.

En förskola och skola planeras också i området, och om projektet godkänns ska företaget Wallenstam bygga cirka 290 hyresrätter.

– En byggnation tar ofta ett och ett halvt år, så om vi skulle starta i mitten av 2017 så kanske lägenheterna är klara för inflytt i slutet av 2018, säger Elisabeth Vansvik som är kommunikationsdirektör på Wallenstam.

Det är ännu oklart vilken aktör som ska bygga de resterande lägenheterna eller i vilken bostadsform det kommer att bli. Kommunen kommer att hålla en markanvisningstävling under våren där de företag som är intresserade kan lämna pris och förslag.

Haningeborna kan tycka till om detaljplanen som nu är ute på samråd fram till den 5 februari.

– Det här är första skedet, nästa steg är granskning men innan dess ska vi genomföra markanvisningstävlingen. Utifrån den tidsplan vi har nu skulle man kunna tänka sig en antagen detaljplan under första kvartalet 2017, säger Therése Larsson Seglert, planarkitekt vid Haninge kommun.

Fakta

Fakta

Planerna rör skogsområdet söder om Örnens väg, mellan Nynäsvägen och järnvägen i södra Handen.

De 450 bostäderna ska vara uppdelade på fyra kvarter, grupperade på varsin sida av det som avses bli områdets huvudgata, förlängningen av Arkens väg.

Området föreslås byggas i varierande byggnadshöjder. Även en skola och en förskola finns med i planen.