Södra Rönninge får ny busslinje

Busstrafiken i södra Rönninge byggs ut.

I januari startar en ny linje.

Nu behöver Salems kommun bredda gator och bygga hållplatser.

Tjänstemännen i Salems kommun har planerat för ny busstrafik i södra Rönninge sedan 2007. Hos politikerna har frågan varit aktuell mycket längre än så.

Enligt tidigare planer skulle bussen köra från Rönninge centrum till Sandbäck där den skulle vända och åka tillbaka.

Nu kommer bussen i stället att gå i en ringlinje med start och slut i Rönninge centrum, utan att vända i Sandbäck.

– SL har backat när det gäller kraven på vägen. Det här ger fler möjligheter att åka kollektivt. De som bor efter vändplatsen skulle annars ha fått gå, cykla eller ta bilen, säger Anders Öttenius, chef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

SL kräver inte längre en fullstor buss. En fördel med det är att den mindre bussen kan köra genom tunneln under järnvägen vid Sandbäcksvägen, den så kallade Sandbäcksporten.

– Den är 1,5 meter kortare på längden och något smalare.

Hur ofta bussen ska gå är ännu inte bestämt. Men enligt Anders Öttenius är ambitionen att den ska gå både kvällar och helger.

– Det är lite olika över dygnet. Men det är tänkt halvtimmestrafik, kanske något oftare i rusningstid.

På kvällar och helger?

– Till klockan 22. På helgerna slutar den gå något tidigare. Men det finns inga beslut än, så det är inte säkert att det blir helgtrafik.

Förra veckan beslutade kommunfullmäktige att godkänna planerna. Det innebär att man också kommer att satsa tio miljoner kronor på att bredda vägar och bygga hållplatser längs ringlinjen.

– Målsättningen är att bussen ska börja gå efter årsskiftet. Då blir det troligen provisoriska hållplatser och att bussen går på vägar som inte är utbyggda ännu, säger Anders Öttenius.

Fakta

Hållplatser

Rönninge centrum (start och slut).

Dånviksvägen.

Uttringevägen.

Uttringe gårds väg.

Sandbäcksvägen.

Källa: Salems kommun