Söker stöd mot radikalisering

RINKEBY Islamiskt kulturcenter i Rinkeby ansöker om 434 000 kronor från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen för att bedriva ett projekt som riktar sig till ungdomar och föräldrar.

Med hjälp av bland annat utbildning och föreläsningar vill man motverka radikalisering av unga och förhindra att de åker till konfliktområden för att strida.

Kulturcentret har även ­ansökt om bidrag på 385 000 kronor från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för samma ändamål.

Även Islamiska förbundet i Järva ansöker hos Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning om totalt 339 000 kronor för samma ändamål.