Min lokala hjälte

Sökes: Scenkonstnär med goda idéer

Vilken teaterform det blir är helt öppet.
Vilken teaterform det blir är helt öppet.
Carolina Frände, konstnärlig chef på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen
Carolina Frände, konstnärlig chef Stadsteatern i Skärholmen.
Se hit, scenkonstnärer med bra idéer om en föreställning för barn mellan 5 och 7 år.
Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen gör nu, för första gången, en öppen utlysning i jakten på rätt person.

Under våren 2018 ska Stadsteatern i Skärholmen producera en föreställning för barn mellan 5 och 7 år. Hur den ska se ut är helt öppet – det kan bli allt från nycirkus till dans eller teater.

Vem som ska göra den är också ett öppet kort. För första gången går man ut med en öppen utlysning, för att hitta rätt scenkonstnär.

– Det är ett experiment, ett sätt för oss att bredda vilka vi kommer i kontakt med och vilka som kan verka här. Scenkonstvärlden är ju ganska sluten, säger Emma Gouveia Berggren, pressperson vid Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen.

Hon betonar att beslutet är fattat på konstnärliga grunder, av teaterns konstnärliga chef Caroline Frände. Hon har också gett de sökande vissa ramar att förhålla sig till. Det ska till exempel röra sig om ett originalverk (alltså ingen bearbetning av en bok eller film). Vilka som medverkar ska inte heller vara spikat när idén presenteras, utan teamet ska arbetas fram tillsammans med Caroline Frände.

Dessutom ska verket – den unga publiken till trots – förhålla sig till att det är valår 2018.

– Vi vill gärna göra saker som har aktualitet och speglar samhället på olika sätt, säger Emma Gouveia Berggren.

Hon betonar att det inte alls är säkert att projektet blir av. Det beror helt enkelt på vilken konstnärlig kvalitet idéerna har. Bedömer man att ingen idé håller måttet blir det ingen föreställning.

Senast den 31 januari ska man göra sin ansökan. Besked om vilka som går vidare till intervju kommer den 28 februari. Mer information finns på teaterns webbsida.