Solberga växer: Här kan det bli 80 lägenheter

Här kan det bli 80 hyresrätter i Stockholmshus.
Här kan det bli 80 hyresrätter i Stockholmshus.
Fler hyresrätter är på gång i Solberga.
Stockholmshem vill bygga 80 lägenheter intill kvarteret Rosenstenen vid Folkparksvägen.
Husen kan bli så kallade Stockholmshus.

Stadens vision är att Folkparksvägen ska bli en levande stadsgata med ett stort tillskott av bostäder och service.

Flera byggprojekt är som bekant på gång vid Folkparksvägen. Och nästa vecka ska politikerna i exploateringsnämnden ta beslut om att ge markanvisning till ytterligare en byggaktör.

Det är Stockholmshem som vill bygga 80 lägenheter nära kvarteret Rosenstenen vid Folkparksvägen. Lägenheterna kan komma att omfattas av projektet Stockholmshusen, som innebär att husen byggs snabbare och till lägre kostnad. Det ska sedan resultera i lägre hyror jämfört med annan nyproduktion.

Platsen är i dag ett obebyggt, kuperat grönområde som består av hällmark med äldre tallar. Miljöförvaltningen kräver en utredning av hur exploateringen kommer att påverka arter i närliggande Solbergaskogen samt hur grönytan kan kompenseras.

I östra delen av området finns ett gång- och cykelstråk som dagligen används av skolbarn som rör sig mellan Solbergaskolan och parkleken Kristallen. Enligt staden behövs det också utredas hur barnen även i fortsättningen ska kunna ta sig enkelt mellan skolan och parkleken.

Om planerna går i lås kan det bli byggstart 2019 och inflyttning 2021.