Solceller ger Mor Annas brygga ljus

trolldalen I förra veckan kom Lidingö stads tekniska förvaltning med en lägesrapport om nya turbåtsbryggan vid Mor Annas. Bryggan är nu gjuten och härdar på Klippudden.

Därifrån ska den flyttas med jättekranbåten Lodbrok om någon vecka. Bryggan väntas bli klar strax innan jul. Belysningen på bryggan kommer att bestå av två solcellsdrivna belysningsarmaturer.