Min lokala hjälte

Solcellslampor kan få lysa upp Fredhäll

Fredhälls klippor.
Fredhälls klippor.
Belysning ska sättas upp längs stigen på Fredhällsklipporna i år.

Miljövänliga solcellsdrivna lampor är ett förslag som trafikkontoret diskuterar.

Att promenera eller springa runt Kungsholmen är populärt. Men alla sträckor är inte upplysta vilket kan vara önskvärt för den som rör sig ute när det är mörkt.

– Det är beslutat att det under året ska genomföras belysningsåtgärder på södra delen av Fredhällsklipporna, säger Marika Andersson, belysningsingenjör på trafikkontoret.

Men för att sätta upp lampor är framkomlighet för drift och underhåll ett måste, enligt trafikkontoret som har det övergripande ansvaret för stadens offentliga belysning. Att anlägga vanlig belysning kan av den anledningen vara svårt på vissa ställen. Solcellsdriven belysning kräver inte kablar i marken och är därför ett av alternativen till klipporna.

– Området ligger i söderläge, vilket också är en fördel när man jobbar med solceller, säger Marika Andersson.

Men innan beslut tas om solcellslamporna kommer att bli verklighet på klipporna måste trafikkontoret utvärdera om materialet och funktionen uppfyller behoven.

Att klipporna i Fredhäll snart kommer att lysas upp är ett resultat av ett samarbete mellan Stockholms stad och Fortum. Belysningsprojektet, som har pågått sedan 2006, innebär att öka tryggheten i staden genom att förbättra belysningen.

Fortum har tagit hjälp av stadens invånare och frågat om vilka ställen de anser vara otrygga och mörka platser och därmed kan vara i behov av upprustning.

– Kungsholmen har legat väldigt högt upp på den listan, säger Jennifer Carlsson, sponsoransvarig på Fortum.

Bättre belysning runt hela Kungsholmen är något som både medborgare och politiker efterfrågar.

Under året ska stadsdelsförvaltningen genomföra en medborgardialog för hur området kring Tranebergsbron kan utvecklas, däribland belysningen.