Solel tar plats på sjukhus och Masmos tak

Lina Larsson, projektledare på solpanelsföretaget Eneo.
Lina Larsson, projektledare på solpanelsföretaget Eneo.
Johan Jacobson och Jimmy Ilonen lägger ut solpanelerna, trots snöoväder.
Johan Jacobson och Jimmy Ilonen lägger ut solpanelerna, trots snöoväder.
Johan Jacobson och Jimmy Ilonen monterar fast, men man borrar aldrig i taket.
Johan Jacobson och Jimmy Ilonen monterar fast, men man borrar aldrig i taket.
Utöver Mekonomens tak så kommer paneler sättas upp på pyramidtaken, åt de som sluttar mot söder.
Utöver Mekonomens tak så kommer paneler sättas upp på pyramidtaken, åt de som sluttar mot söder.
På Karolinska sjukhuset i Huddinge monteras det 5000kvadratmeter solcellspaneler
På Karolinska sjukhuset i Huddinge monteras det 5000kvadratmeter solcellspaneler
Solpaneler håller på att installeras på fastigheter i Masmo och på Huddinge sjukhus. Något som inte bara är en vinst för miljön utan även beräknas spara pengar enligt fastighetsförvaltarna.

På taken till fastigheten Riggen i Masmo installeras just nu 900 solcellspaneler, de kommer årligen att producera lika mycket el som behovet för drygt 70 lägenheter. Projektledare på företaget, Eneo Solutions som ansvarar för anläggningen, är Lina Larsson och hon hoppas att solcellernas synlighet ska inspirera förbipasserande bilister och kringliggande fastigheter att skaffa solceller.
– Årligen kommer anläggningen att producera 223 megawattimmar, vilket motsvarar knappt 2500 teslaladdningar. Solceller är en visuellt kraftfull symbol för förnybar energi, varför placeringen av anläggningen intill en motorväg blir extra gynnsamt ur ett kommunikativt perspektiv, säger hon.

Användandet av solenergi har ökat senaste åren i Sverige, Eneos koncept är att göra det så enkelt som möjligt för företag och fastighetsförvaltare att skaffa solceller. Eneo finansierar, bygger och tar hand om solcellerna medan kunden betalar för de kilowattimmar som anläggningen producerar. Affärsmodellen är utformad med inspiration från den amerikanska marknaden där företag idag utnyttjar solceller i allt större utsträckning.
– Det ska vara enkelt för företag och fastighetsförvaltare att få lokalproducerad grön el, säger Lina Larsson.

Till nyår kommer solcellerna vara på plats och börja leverera solel, även om den största delen av produktionen kommer att ske under våren och sommaren.

Ägare av fastigheten Riggen är Tulia AB, som till 50 procent ägs av Balder. Henrik Maslov är förvaltare.
Varför lägger ni paneler just i Masmo?
– Detta är de första av våra fastigheter som vi lägger solcellspaneler på och det beror på att de är så bra utformade helt enkelt, med stora platta tak där det får plats många paneler. Många fastigheter har inte potentialen. Det kommer delvis bli en lägre elkostnad med solenergi främst då man på sikt ser hur elpriserna av fossila bränslen troligtvis kommer att öka, och sen är det ju en vinst ur miljöperspektiv, säger Hans Maslov.

Huddinge sjukhus investerar också i solel och håller på att lägga 5000 kvadratmeter solcellspaneler.
– Panelerna skulle varit på plats  i november men vi upptäckte att delar av taken var i behov av renovering så arbetet har dragit ut lite på tiden. Men merparten av panelerna är installerade nu och vi har slutbesiktning i mitten av december, berättar Mattias Millinger, energistrateg på Locum, som är fastighetsförvaltare för Stockholms läns landsting
Solcellspanelerna på Huddinge sjukhus är ett led i arbetet mot att få ett klimatneutralt landsting 2030. Utöver Huddinge sjukhus är även Danderyd och Södertälje sjukhus med i pilotprojektet med solceller.

Panelerna på Huddinge sjukhus tak ska producera lika många megawattimmar som skulle kunna försörja 160 villor med el.
-Sjukhus förbrukar extremt mycket el, så elen från solcellerna kommer att användas direkt i byggnaden, säger projektledaren Tomas Ivö på företaget Locum som är fastighetsförvaltare för Stockholms läns landsting.