Ta en paus i solen – meter från Essingeleden

Bänkar vid nya gång- och cykelbron vid Essingeleden
Stans bullrigaste pop up-park?
Är det en konstinstallation? Eller en ovanligt bullrig pop up-park?
Bänkarna på den planerade gång- och cykelbron mellan Vasastan och Solna väcker frågor.

Sedan gång- och cykelvägen vid Essingeleden stängdes 2013 har Stockholms stad letat efter nya sätt att binda samman Vasastan och Solna.

Nu har man iordningställt en ny gång- och cykelbro mellan Norra Stationsgatan och Pampaslänken. Bron har kopplats ihop med Terminalvägen och ska öppna senare i vår.

Men bron har väckt en hel del frågor bland de boende i Birkastan. Sedan en tid tillbaka har den utrustats med flera långa träbänkar, liknande de som finns i stans alla pop up-parker.

– Vi kallar det för ”Helldéns hörna”, säger en Birkastadsbo till Mitt i.

Ska fungera som viloplats

Men vad är egentligen tanken med bänkarna? Mitt i Vasastan ställde frågan till Trafikverket som ansvarar för den nya gång- och cykelvägen. Enligt Andreas SJöblom, projektledare för bygget, är det mycket riktigt en viloplats för fotgängare och cyklister.

– Det är den utformningen som man kommit överens om, Stockholms stad och Solna stad, säger han.

Hur många som kommer att vilja använda de nya bänkarna återstår att se.