ANNONS

Ta en paus i solen – meter från Essingeleden

Bänkar vid nya gång- och cykelbron vid Essingeleden
Stans bullrigaste pop up-park?
Är det en konstinstallation? Eller en ovanligt bullrig pop up-park?
Bänkarna på den planerade gång- och cykelbron mellan Vasastan och Solna väcker frågor.
ANNONS

Sedan gång- och cykelvägen vid Essingeleden stängdes 2013 har Stockholms stad letat efter nya sätt att binda samman Vasastan och Solna.

Nu har man iordningställt en ny gång- och cykelbro mellan Norra Stationsgatan och Pampaslänken. Bron har kopplats ihop med Terminalvägen och ska öppna senare i vår.

Men bron har väckt en hel del frågor bland de boende i Birkastan. Sedan en tid tillbaka har den utrustats med flera långa träbänkar, liknande de som finns i stans alla pop up-parker.

– Vi kallar det för ”Helldéns hörna”, säger en Birkastadsbo till Mitt i.

Ska fungera som viloplats

Men vad är egentligen tanken med bänkarna? Mitt i Vasastan ställde frågan till Trafikverket som ansvarar för den nya gång- och cykelvägen. Enligt Andreas SJöblom, projektledare för bygget, är det mycket riktigt en viloplats för fotgängare och cyklister.

– Det är den utformningen som man kommit överens om, Stockholms stad och Solna stad, säger han.

Hur många som kommer att vilja använda de nya bänkarna återstår att se.

ANNONS
ANNONS