Solfagravägen får förlängd gångbana

Stuvsta Solfagravägen ska fortsätta att byggas om och få en längre gång- och cykelbana. Sedan tidigare har en del av vägen byggts om och fått gång- och cykelbana. Nu ska resten av bygget upphandlas.

10 miljoner kronor finns avsatta under 2015 för bygget.

Vägen, där det kör bussar, är i dåligt skick och fotgängare tvingas ut i trafiken så behovet av att bygga om vägen är stort enligt Huddinge kommun.