Solhem får ingen skatepark

Solhem Efter att ha fått ett medborgarförslag om en skatepark i Solhem gav stadsdelen idrottsnämden i uppdrag att se om det gick att genomföra.

Men parkmarken i Solhem är inte lämplig för den sortens aktivitet som en skatepark skulle innebära, utan är mer tänkt för avkoppling skriver idrottsnämnden i ett utlåtande.