Sollentuna behöver 3 300 bostäder

Sollentuna Alla kommuner i Stockholms län har ett underskott på bostäder. Det framgår av länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsenkät som kom förra veckan.

Totalt behövs 3 300 nya bostäder fram till 2019, uppger Sollentuna kommun i enkäten. Av dessa bör 600 bli hyresrätter.

Kommunen uppger samtidigt att de inte tror att underskottet kommer att minska de närmaste fem åren. Å andra sidan tror de inte heller att det kommer att bli värre 2019 än vad det är i dag, vilket bland annat Stockholm, Täby och Vallentuna har svarat.

Sammanlagt förutspår länets kommuner att det behövs nära 80 000 nya bostäder inom fem år.

Sollentuna räknar med fortsatt brist på bostäder.