Sollentuna blir en halv meter högre

Sollentuna Den 4 februari kommer Sollentuna att resa sig ytterligare 51 centimeter över havet. Då går man nämligen över till det nya rikstäckande höjdmätningssystemet RH2000. Skälet till att man byter system är att landet hela tiden rör på sig i höjdled på grund av landhöjningen. Därför bör alla höjd­angivelser relateras till en viss tidpunkt, och RH2000 utgår från läget det året. Den nya höjdskillnaden måste tas i beaktning vid utsättning och schaktning i samband med nybyggen.