Sollentuna blir förebild i Japan

Yakob och Isabella i klass 2 på Runbacka skolor visar de japanska forskarna hur de skriver sagor på sina läsplattor.
Yakob och Isabella i klass 2 på Runbacka skolor visar de japanska forskarna hur de skriver sagor på sina läsplattor.
Först blev Sollentunas IT-satsning i skolan sågad av utbildningsministern. Sedan fick den tummen upp av svenska forskare - och japanska.

– Vi är mycket imponerade, sa de asiatiska forskarna efter studiebesöket på Runbaka skolor.

Förra veckan fick Runbacka skolor i Sollentuna ett långväga besök. En grupp med japanska forskare hade kommit för att studera hur de använde IT i undervisningen, och när delegationen steg in i tvåornas klassrum möttes de av en unison hälsning.

– Konichiwa!

Japan är ett av världens främsta länder när det kommer till teknisk utveckling, och det japanska samhället är ett av världens mest digitaliserade. Datorer, läsplattor och smarta telefoner är en viktig del av vardagen för många japaner.

– Alla använder dem på fritiden, både vuxna och barn, berättar Eriko Uematsu, docent vid Musashino Gaukin University.

Men i skolan är digitala verktyg bannlysta.

– Det har funnits ett totalt motstånd och har ansetts som farligt, säger hon.

I Japan är undervisningen helt och hållet baserad på text som är trycks och skrivs på papper. Därför var det med spänning som Shimpei Toyofuku, docent vid International University of Japan, läste en artikel på engelska om hur en liten kommun i norra Europa arbetade med digital undervisning i skolan.

När han och hans kollegor när gick runt i klassrummet på Runbacka skolor var uppgiften för dagen att skriva en saga. Eleverna satt hukade över varsin läsplatta med hörlurar på.

– Det är mycket enklare än att skriva med penna, säger Hanna Lydell, 8, som skissade på en spännande historia om hur Bianca och Filip blev räddade av två tomtar efter att de blivit medlurade till en mörk grotta av två älvor de mött på vägen till skolan.

Forskarna observerade och fotograferade och när lektionen var slut reflekterade Shimpei Toyofuku:

– Vi ser hur eleverna använder redskapen på ett naturligt sätt, som om det vore den mest självklara saken i världen. Vi är väldigt fascinerade.

Han vill reformera det japanska utbildningsväsendet och ta in digitala verktyg och läromedel i skolan.

– Vi har sett några skolor i Sverige nu som vi skulle vilja låta stå modell för hur man kan införa det i Japan. Jag har en djup längtan efter att det ska verkställas, säger Shimpei Toyofuku.

För personalen på Runbacka skolor var besöket en bekräftelse på att de är på rätt spår.

– Det roligt att kunna bidra och dela med oss med vad vi lärt oss, säger skolans IT-utvecklare Erik Jaråker.

Specialpedagogen Marita Grane konstaterade, inte utan stolthet, att den svenska skolan, och i synnerhet den i Sollentuna har sina förtjänster.

– De är framåt tekniskt, men kanske har vi kommit längre än dem rent pedagogiskt.

Vi ser hur eleverna använder redskapen som om det vore den mest självklara saken i världen.Shimpei Toyofuku

Fakta

Sollentunas it-satsning fick ris och ros

Hösten 2010 beslutade kommunen att alla grundskoleelever skulle ha en bärbar dator 2013.

Satsningen väckte både ovationer och hätsk kritik. Bland annat utbildningsminsiter Jan Björklund (FP) var kritisk mot läsning och skrivning med hjälp av surfplattor.

Våren 2013 kom de första forskningsresultaten som visade att eleverna lärde sig läsa och skriva både snabbare och bättre med hjälp av it-stöd än med traditionella metoder.